FIB Pota ve Çan Tipi Isıl İşlem Üniteleri


Tavlama fırınları, yumuşak düşük karbonlu tellerden cıvata teli (cold heading quality wire – CHQ wire) veya süper alaşımlı çelik tellerin tavlanmasında kullanılırlar.

Müşteri talepleri doğrultusunda, küçük üretim kapsitelerde pota tipi, büyük kapasitelerde ise (75 tona kadar) çan tipi fırınlar kullanılır,

Çan Tipi Fırın (Bell furnaces)


Günlük 20 ton üstündeki üretimlerde çan tipi fırınlar kullanılır.

Hava (siyah tavlama), azot, azot/hidrojen karışımı ve son olarak hidrojen ile çalışan ekipmanın çeşitli konfigürasyonları, müşterinin tedarik etmesi gereken nihai ürünü dikkate alarak tasarlanabilir.

Döngüye bağlı mekanik ve termal kısıtlamaları en aza indirmek için tasarlanmıştır, istasyonlar birbirini izleyen döngüleri etkilemeyecek şekilde tasarlanmıştır.

Yüksek konvektif türbin ile donatılmış, 4 m yüksekliğe ve 4 m genişliğinde kadar homojen büyük yüklemelerin tavlanması için tasarlanmıştır.

Kullanımı kolay kumanda paneli (Humen Machine Interface HMI) sayesinde operatör, tel kalitesine göre gerekli tüm parametreleri ısıtma programına tanıtabilir. PLC sistemi, mümkün olan tüm güvenlik sekmeleri de dahil olmak üzere fırının çalışmasını kontrol eder.

Saf hidrojen kullanımında TÜV muayene belgesi çerçevesinde alınan bütün tedbirler iki kez kontrol (double check) edilir.

Kalite kontrol için müşterinin SQL sunucusu ile bir veri toplama sisteminin bağlantısı mümkündür.

Ekipman, ihtiyaca göre ısıtma için gaz veya elektrik öngörülür.

 

Pota Tipi Fırın (Pit furnaces)


Küçük kapasiteli üretimler için, pota tipi fırınlar düşünülebilir. Gaz veya elektrikle ısıtılan  koruyucu azot gazı altında üretim yapılabilir.

 


Daha fazla bilgi için   WEB Sayfasına gidini