FIB Yüksek Karbonlu (HC) Lastik Topuk Teli (Bead Wire) Üretim Hattı


Östenitleştirme (Austenitizing)

 

Mevcut enerji kaynağı ile ilgili gereksinimlere uygun olarak iki çözüm geliştirilmiştir.

Imfl x ® Açık Alev Fırını ile enerjinizin %27’sine kadar tasarruf! Imflex ® açık alev fırını, gaz kullanırken enerji tasarrufu ve mevcut fırının kapasitesini güçlendirmek için akıllı bir çözüme sahip olmak için tasarlanmıştır. En mükemmel akış analiz araçları sayesinde tasarlanan tasarım, enerji kullanımını güçlü bir şekilde optimize etmenizi sağlar. Belirli bir metroloji, atmosferin izlenmesi, konveksiyon seviyesi ve sıcaklık profilleri ile birlikte, bu teknoloji sürecinizi tam kontrol elde etmenizi ve dolayısıyla işlenmiş tellerin kalitesini artırmanızı sağlar. LPG veya doğal gaz gibi yanma gazı bileşimi de zaman içinde değişebileceğinden, süreci ve dolayısıyla ürün kalitesini etkileyen gaz bileşim değişkenliğini telafi etmek için özel bir metroloji geliştirilmiştir.

Özellikle çok geniş tel çap aralığının söz konusu olduğu ve sadece elektrik enerjisi ile çalışma zorunluluğu olduğu durumlarda N2 veya H2 koruyucu atmosferli tüplü (muffel) fırınlar ikinci seçenektir.

 


Kontrollu Soğutma (Quenching)

Tesisinin bulunduğu yerdeki gerekli esnekliğin, tel ürünlerinin çeşitliliğinin ve olası çevresel kısıtlamaların analizine göre çeşitli çözümler mevcuttur.

FIB kurşun banyolu patentleme teknolojileri esnekliğini, güvenilirliğini ve operatörlerin güvenliğini (kapalı atmosferli özel teknoloji ile sağlanabilen) çok sayıda FIB hattında kanıtlamıştır.
Yerel mevzuat kurşun kullanımını yasakladığında, akışkan yatak teknolojisi bir çözüm sağlar. Akışkan yatak ekipmanlarımız (Ecoquench) birçok zorlu koşullarda veya yüksek teknolojili çelik kord üretiminde üstünlüğünü uzun yıllardan beri kanıtlamıştır. Ecoquench bu çerçevede sıkı çevre koşullarına bir cevap verirken, bu arada tel çaplarında veya çalışma sıcaklıklarında esneklik sağlamaktadır.
Alternatif çözüm olarak, polimerle kontrollu soğutma (quenching)  yöntemi de mümkündür. Ancak bu çözüm çok sıkı bir üretim kontrolu, çok dar tel çap aralığı, ve tellerin ön hazırlığını gerektirir; ürün ve operatörler üzerinde esneklik arayan fabrikalar için zor olan çok ciddi bir yönetim gerektirir.

Asitle Temizleme (Pickling)

Çözümümüz hidroklorik asit kirliliğini en aza indirmeye, operatörlerin konforuna ve asit tüketimine odaklanmıştır.

Soğutma sistemi, asit banyosunun yağ veya sabunlar artıkları tarafından kirlenmesinin önlenmesine ve dolayısıyla nötralizasyon maliyetlerinden tasarruf edilmesine olanak sağlar.

Asit tankına özgü özel teknolojiler ile özellikle yüksel hızlarda tellerin banyolardan geçişlerinde asitin seyrelmesini veya su perdelerinde durulama suyunun kirlenmesini önler. Bu teknoloji nötralizasyon maliyetlerinde önemli tasarruf sağladığı kanıtlamıştır.

Operatörlerin konforu için tankın üst bölgelerinin temizliği güvenli koşullarda yapılabilir ve özel sensörler ile asit seviyesi kontrol edilerek pompaların hasar görmesi önlenir.

Özellikle daha fazla çinko dross oluşumunu önlemek için durulamaya önem verilir.

Operatörlerin güvenliği ve hattın konforlu bir şekilde çalıştırılması için tek bir tel (veya istek üzerine birden fazla tel) için yol verme sistemi bulunmaktadir.

Durulama çok kritik olduğundan, suyun kullanımının yüksek verimlilikle optimizasyonu, ekipmanımızda uygulanan özel çözümlere yol açmıştır..

Asitle temizlik teknolojimizde çok fazla su tüketimi gerektiren ve işletme maliyetini artıran atık gaz yıkama ünitesinin kullanılmasını gerektirmez.

 


 Gerilim Giderme (Stress relieving)

 

Lastik topuk teli (bead wire) için burulma çok önemli bir konudur. Gerilim giderme tavı koşullarının kontrolü FIB ekipmanlarının tasarımı için yol gösterici güç olmuştur.

Kurşun banyosu, tüplü (muffel) fırın ve üçüncü seçenek olarak da akışkan yatak tellerin burulma özelliklerinin tam kontrolüne odaklanan üç çözümüdür. Çözümün seçimi, çevre sorunları da dahil olmak üzere yerel üretim kısıtlamalarına bağlı olacaktır. Projenin analizinde, FIB ekibi proje çevresindeki parametreleri dikkate alarak isteğinizle uyumlu en uygun çözümü seçecektir.

İndüksiyon teknolojisi de gerilim giderme aşaması için düşünülebilir. Ancak, bu durumda bir sabun temizleme ve kurutma ünitesinin kullanılması zorunludur.

 

FIB Yüksek Karbonlu (HC) Lastik (Kord) Teli ve Kesme Teli Üretim Hattı


Östenitleştirme (Austenitizing)

Mevcut enerji kaynağı ile ilgili gereksinimlere uygun olarak iki çözüm geliştirilmiştir.

Imfl x ® Açık Alev Fırını ile enerjinizin %27’sine kadar tasarruf! Imflex ® açık alev fırını, gaz kullanırken enerji tasarrufu ve mevcut fırının kapasitesini güçlendirmek için akıllı bir çözüme sahip olmak için tasarlanmıştır. En mükemmel akış analiz araçları sayesinde tasarlanan tasarım, enerji kullanımını güçlü bir şekilde optimize etmenizi sağlar. Belirli bir metroloji, atmosferin izlenmesi, konveksiyon seviyesi ve sıcaklık profilleri ile birlikte, bu teknoloji sürecinizi tam kontrol elde etmenizi ve dolayısıyla işlenmiş tellerin kalitesini artırmanızı sağlar. LPG veya doğal gaz gibi yanma gazı bileşimi de zaman içinde değişebileceğinden, süreci ve dolayısıyla ürün kalitesini etkileyen gaz bileşim değişkenliğini telafi etmek için özel bir metroloji geliştirilmiştir.

Özellikle çok geniş tel çap aralığının söz konusu olduğu ve sadece elektrik enerjisi ile çalışma zorunluluğu olduğu durumlarda N2 veya H2 koruyucu atmosferli tüplü (muffel) fırınlar ikinci seçenektir.

 


Kontrollu Soğutma (Quenching)

 

Tesisinin bulunduğu yerdeki gerekli esnekliğin, tel ürünlerinin çeşitliliğinin ve olası çevresel kısıtlamaların analizine göre çeşitli çözümler mevcuttur.

FIB’nin NT (normal mukavemet), HT (yüksek mukavemet) veya UHT (ultra yüksek mukavemet) çelik kord teli için kurşun banyolu patentleme teknolojisi çözümleri, esnekliğini, güvenilirliğini ve operatörlerin güvenliğini (kapalı atmosferli özel teknoloji ile sağlanabilen) çok sayıda FIB hattında kanıtlamıştır.

Yerel mevzuat kurşun kullanımını yasakladığında, akışkan yatak teknolojisi bir çözüm sağlar. FIB Akışkan yatak ekipmanları (Ecoquench) birçok zorlu koşullarda veya yüksek teknolojili çelik kord teli üretiminde üstünlüğünü uzun yıllardan beri kanıtlamıştır. Ecoquench bu çerçevede sıkı çevre koşullarına bir cevap verirken, bu arada tel çaplarında veya çalışma sıcaklıklarında esneklik sağlamaktadır.

Alternatif çözüm olarak, polimerle kontrollu soğutma (quenching)  yöntemi de mümkündür. Ancak bu çözüm çok sıkı bir üretim kontrolu, çok dar tel çap aralığı, ve tellerin ön hazırlığını gerektirir; ürün ve operatörler üzerinde esneklik arayan fabrikalar için zor olan çok ciddi bir yönetim gerektirir.


Asitle Temizleme (Pickling)

Çözümümüz hidroklorik asit kirliliğini en aza indirmeye, operatörlerin konforuna ve asit tüketimine odaklanmıştır.

Soğutma sistemi, asit banyosunun yağ veya sabunlar artıkları tarafından kirlenmesinin önlenmesine ve dolayısıyla nötralizasyon maliyetlerinden tasarruf edilmesine olanak sağlar.

Asit tankına özgü özel teknolojiler ile özellikle yüksel hızlarda tellerin banyolardan geçişlerinde asitin seyrelmesini veya su perdelerinde durulama suyunun kirlenmesini önler. Bu teknoloji nötralizasyon maliyetlerinde önemli tasarruf sağladığı kanıtlamıştır.

Operatörlerin konforu için tankın üst bölgelerinin temizliği güvenli koşullarda yapılabilir ve özel sensörler ile asit seviyesi kontrol edilerek pompaların hasar görmesi önlenir.

Özellikle daha fazla çinko dross oluşumunu önlemek için durulamaya önem verilir.

Operatörlerin güvenliği ve hattın konforlu bir şekilde çalıştırılması için tek bir tel (veya istek üzerine birden fazla tel) için yol verme sistemi bulunmaktadir.

Durulama çok kritik olduğundan, suyun kullanımının yüksek verimlilikle optimizasyonu, ekipmanımızda uygulanan özel çözümlere yol açmıştır..

Asitle temizlik teknolojimizde çok fazla su tüketimi gerektiren ve işletme maliyetini artıran atık gaz yıkama ünitesinin kullanılmasını gerektirmez


Akışkan Yatak veya İndüksiyon Difüzyonu (Diffusion fluidized bed & induction)

 

Difüzyon işlemi çok kritik olduğundan ve bazı durumlarda çok küçük çaplı tellerin üretimi gerektiği için, ürüne göre iki güvenilir çözüm önerilmektedir.

Difüzyon akışkan yatak, tellerin işlendiği kumun sıcaklığını basit bir şekilde kontrol etmek için büyük avantaja sahiptir. Tüm teller bu sıcaklığın üzerine çıkamayacağı için, aynı anda işlenen farklı çaplar veya karbon içeriği için bile tehlikeli beta fazı oluşturma riski yoktur.

İndüksiyon teknolojisinde farklı manyetik geçirgenlik nedeniyle tellerin aşırı ısınması veya Joule difüzyonu esnasında kıvılcımların oluşmaması gerekmektedir.

İndüksiyon difüzyonu ancak testere teli gibi ince tellerin üretiminde kullanılır. Sistem, difüzyon kinetiki üzerinde tam bir kontrol sağlarken aynı zamanda soğutma suyunun bakım giderlerini en aza indirmek ve proses parametrelerinin kolay kontrolunu sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

 

 

 


Daha fazla bilgi için   WEB Sayfasına gidiniz