Çekme Hatları

 


 

Düz Çekme Makineleri

Yeni çekme ünitesi

Çelik boru üretimi için kramayer dişli çekme arabası olan boru çekme makineler tasarlanmış ve üretilmiştir.

Çekme hattı, boru ayırma, kaldırma masası, kramayer  dişli çekme arabası, motorlu, kontra yataklı mandrel çubuğu, emiş üniteli kalıp yuvası, boru frenleme ve yüksek performanslı boy kesme testeresi, hurda ve bitmiş ürün magazinlerinden oluşmaktadır.

 


Boru Çekme Makineleri 

    

 

Hassas boru ve/veya içi boş çubukların üretiminde tek taraftan yataklanmış çekme arabalı düz çekme makineleri kullanılmaktadır. Sağlam tasarım, neredeyse herhangi bir sorun olmadan on yıllar boyunca az bakım gerektiren verimli bir üretimi sağlar.

1-2-3-4-X… borulu çekme makineleri bulunmaktadır.

Boru çekme makineleri için yardımcı ekipmanlar:

Otomatik ayırma, içten kavramalı boru uçlama sistemi, enine ve boyuna transfer sistemleri, boru doğrultma makinesi, kesme, pah kırma, test ve paketleme ekipmanları.

 


Özel tasarım sıcak boru çekme makinesi

 

Boru ve kalıp ısıtma üniteleri

 


Çubuk ve Profil Çekme Makineleri

 

 

 

 

 

3-lü, uç itmeli (push-pointer) çelik çubuk çekme makinesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Süper iletken çubuklar için tekli çekme makinesi

 

 

 

 

 

Tek taraflı yataklanmış çekme arabalı düz çubuk çekme makinesi, farklı kesitlere sahip dolu çubukların hassas çekimi için kullanılır.

Aşağıdaki belirtilen ve daha farklı kesitler bu makinelerle üretilebilir:

Yuvarlak, kare, altıgen, sekizgen, simetrik ve simetrik olmayan profiller ve içi boş çubuklar yanı sıra lamaların üretiminde 1-2-3-4-X… hatlı çekme makineleri kullanılır.

 

Çubuk çekme makineleri yardımcı donanımları :

Otomatik ayırma, uç itme ünitesi (push-pointer), uç çekme ünitesi (pull-pointer), enine ve boyuna transfer konveyöri ve diğerleri uygun doğrultma makineleri (2 toplu doğrultma makineleri veya profil doğrultma makineleri), kesme, pah kırma, test ve paketleme ekipmanları.

 

Yukarıda belirtilen tüm düz çekme makineleri için aşağıdaki tahrik tipleri mevcuttur:

  • Zincir tahrikli çekme kafası (doğrudan çizim arabasına bağlı zincir)
  • Hidrolik tahrikli çekme kafası
  • Krameyer dişli çekme kafası

 


Tamburlu Boru Çekme Makinesi (Spinner Block)

 

  

 

Tamburlu çekme makineleri (Spinner Block) kangaldan kangala boru üretiminde kullanılır. Bu makineler otomatik besleme üniteleri ile yüksek üretim kapasitelerine ulaşılmasını sağlar.

 

Spinner blokları için yardımcı ekipmanlar:

Sepet transfer sistemi, uç yapma makinesi, iç ve dış yağlama ünitesi, malafa takma ve sabitleme ünitesi, uç açılmış borunun çekme kalıbı içine otomatik besleme ünitesi


Bant Boru Çekme Makinesi (Roll drawing machine)

 

 

 


Daha fazla bilgi için    WEB Sayfasına gidiniz